جستجو کردن
Close this search box.

کلیه مدارک با ترجمه انگلیسی به همراه تاییدات وزارت امور خارجه و دادگستری

1-اصل گذرنامه با امضاء ( حداقل 6 ماه اعتبار و داشتن دو صفحه سفید رو به روی هم)

2- اصل گذرنامه های قبلی

3- اصل شناسنامه

4- 2 قطعه عکس جدید 3.5 *4.5 زمینه سفید – تمام رخ -70% عکس صورت باشه (عکس با گذرنامه و ویزاهای قبلی یکی نباشد)

5- اصل سند ملکی تک برگ یا دفترچه ای

6- پرینت و تمکن حساب 4 ماهه مانده به ازای هر نفر 150 الی 200 میلیون تومان (گردش حساب روی برگه A4 و بیشتر از 5 روز از زمان تاریخ سفارت نباشد)

7-مدارک شغلی :

بازنشستگان:

حکم بازنشستگی.

شرایط مورد نیاز برای گرفتن تاییدات ( مدارک بازنشستگان کشوری باید توسط سازمان بازنشستگان کشوری مهر شود. برای بازنشستگان تامین اجتماعی مهر سازمان تامین اجتماعی الزامی است)

کارمندان:

– گواهی اشتغال بکار با ذکر سمت ، تاریخ شروع بکار، میزان حقوق دریافتی، رضایت کارفرما از مرخصی با ذکر تاریخ سفر

شرایط مورد نیاز برای گرفتن تاییدات (ارائه مدرک تحصیلی مرتبط با سمت، فیش حقوقی با کسر مالیات وکسر بیمه، سوابق بیمه مرتبط با شغل)

*** گواهی اشتغال بکار نباید خطاب به هیچ سازمان، نهاد ، ارگان و یا شرکتی باشد.

**** تاریخ گواهی تا زمان انگشت نگاری باید کمتر از 1 ماه باشد.

– سوابق بیمه مرتبط با شغل و گواهی اشتغال ( برای بیمه تامین اجتماعی سابقه بارکددار که بیمه تا زمان ارائه واریز شده و در سابقه مشخص باشد. برای سایر بیمه ها : ارائه دفترچه بیمه)

– حکم استخدامی (در صورت امکان) مهر شده

شرایط مورد نیاز برای گرفتن تاییدات (ارائه مدرک تحصیلی مرتبط با سمت، فیش حقوقی با کسر مالیات وکسر بیمه، سوابق بیمه مرتبط با شغل)

-اصل روزنامه رسمی شرکتی که گواهی و بیمه از آن ارائه میشود.

پزشکان و دندانپزشکان:

– پروانه مطب (در صورت وجود پروانه مرکز رادیولوژی) یا حکم کارگزینی

– کارت نظام پزشکی

– سوابق بیمه مرتبط (اختیاری)

– پروانه دائم پزشکی

– نامه تاییدیه از سازمان نظام پزشکی

***کلیه مدارک باید دارای تاریخ اعتبار باشند.

شرایط مورد نیاز برای گرفتن تاییدات (ارائه اصل دانشنامه عمومی و تخصصی الزامی است)

وکلا:

دفترچه وکالت ، پروانه وکالت معتبر

– سوابق بیمه مرتبط (اختیاری)

***کلیه مدارک باید دارای تاریخ اعتبار باشند.

مشاغل آزاد:

-ارائه جواز کسب دارای اعتبار

– گواهی عضویت از اتحادیه مربوطه با مشخصات کامل تماس

*** گواهی نباید خطاب به هیچ سازمان، نهاد، ارگان و یا شرکتی باشد.

– سوابق بیمه مرتبط (اختیاری)

دانش آموزان و دانشجویان:

-مدرک ثبت نام در سال تحصیلی جاری مدرسه/دانشگاهی که در حال تحصیل هستند.

*** گواهی نباید خطاب به هیچ سازمان، نهاد، ارگان و یا شرکتی باشد.

شرایط مورد نیاز برای گرفتن تاییدات : گواهی مدرسه باید دارای مهر مدرسه ،مهر آموزش و پرورش منطقه و مهر استانی باشد.

گواهی دانشگاه آزاد باید مهر سازمان مرکزی و دانشگاه را داشته باشد.

گواهی دانشگاه های دولتی مهر دانشگاه داشته و تاییدیه سامانه سجاد ضمیمه شود. (به وزارت علوم مراجعه کنید)

برای مدیران شرکت، مدیران عامل، اعضای هیئت مدیره و سهامداران:

-اصل آگهی تاسیس شرکت

-اصل آخرین آگهی تغییرات شرکت که سمت مسافر در آن قید شده باشد

-بیمه مرتبط شغلی(اختیاری)