جستجو کردن
Close this search box.

اصل پاسپورت معتبر با حداقل ۷ ماه اعتبار از تاریخ برگشت تور( پاسپورت امضا شده باشد)-( به همراه کپی از صفحات اول و دوم و سوم و چهارم) و کپی از ویزاهای شنگن قبلی در صورت دارا بودن ویزای کانادا، آمریکا، استرالیا و انگلستان و اصل پاسپورت قبلی

دو قطعه عکس 4/5 * 3/5 کاملاٌ جدید ، ۷۰% چهره ، سر شانه به بالا ، رنگی با زمینه سفید و بدون لبخند ، از روبرو ، متفاوت با پاسپورت و ویزاهای شنگن قبلی

اصل شناسنامه و ترجمه تمام صفحات شناسنامه(شناسنامه افراد 15 سال حتما عکس دار باشد.)

اصل سابقه بیمه شخص، ممهور به مهر سازمان تامین اجتماعی و لیست واریز حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی مربوط به شش ماه آخر به انضمام اصل فیش پرداختی سبز یا آبی رنگ به سازمان تامین اجتماعی مربوط به ۶ ماه آخر با ترجمه

اعضای هیات مدیره شرکتها :

اصل روزنامه رسمی تاسیس به همراه آگهی آخرین تغییرات (و کپی از آنها ) و لیست بیمه خود و پرسنل با ترجمه به زبان انگلیسی

کارمندان بخش خصوصی:

اصل روزنامه رسمی شرکت به همراه آگهی تاسیس و آخرین تغییرات.(به همراه کپی از آنها ) و لیست بیمه ۶ ماه آخر به همراه فیش های پرداختی بیمه با ترجمه به زبان انگلیسی

صاحبان حرف و مشاغل آزاد :

اصل جواز کسب یا اصل پروانه بهره برداری یا اصل کارت بازرگانی به همراه رسید آخرین پرداخت مالیاتی.(به همراه کپی از آنها ) و لیست بیمه خود و پرسنل با ترجمه به زبان انگلیسی

کادر پزشکی :

اصل کارت نظام پزشکی و پروانه مطب (به همراه کپی ) و لیست بیمه پرسنل با ترجمه به زبان انگلیسی

مهندسین :

اصل پروانه اشتغال و اصل کارت نظام مهندسی به همراه روزنامه رسمی و لیست بیمه خود و پرسنل با ترجمه

اعضای هیات علمی دانشگاه :

اصل کارت پرسنلی و اصل حکم استخدامی و فیش حقوقی و گواهی اشتغال به کار. (با ترجمه به زبان انگلیسی)

کارمندان دوایر دولتی:

اصل کارت پرسنلی و اصل حکم استخدام و فیش حقوقی و لیست بیمه و گواهی اشتغال به کار(با ترجمه به زبان انگلیسی)

دانشجویان و دانش آموزان:

گواهی اشتغال به تحصیل و کارت دانشجویی یا دانش آموزی با ترجمه به زبان انگلیسی ( در صورت سفر در سال تحصیلی رضایت نامه ی کتبی از مدیر مدرسه + ترجمه )

بازنشستگان دوایر دولتی:

اصل حکم بازنشستگی و 3 فیش آخر حقوقی (با ترجمه به زبان انگلیسی)

نکات:

**ارائه سند مالکیت که به نام متقاضی و یا همسر متقاضی باشد با ترجمه به زبان انگلیسی

** در صورت سفر فرزند زیر ۱۸ سال با یکی از اولیا، موافقت محضری پدر یا مادری که در ایران می ماند جهت خروج فرزند از کشور و همچنین گواهی امضا برای سفر به هلند ضروری می باشد در این رضایت نامه تاریخ سفر و اسم کشور باید ذکر شود و سپس ترجمه شود، امضای فرم درخواست فرزندان زیر ۱۸ سال توسط پدر و مادر الزامی است.

**پرینت و تمکن مالی که در یک روز و از یک حساب گرفته شده اند به لاتین و به یورو با مانده ی 100 میلیون تومان به ازای هرنفر.