جستجو کردن
Close this search box.

***کلیه ی مدارک باید ترجمه انگلیسی و دارای تاییدات وزارت امور خارجه و دادگستری باشند***

 -دو قطعه عکس رنگی 3.5*4.5 متفاوت با عکس پاسپورت و ویزاهای قبلی و جدید ( 2 ماه اخیر) که 70 الی 80 درصد عکس از صورت تشکیل شده باشد.

 -پاسپورتدارای امضا و حداقل 6 ماه اعتبار از زمان سفر به یونان، و پاسپورت های قدیمی

 – شناسنامه(شناسنامه افراد 15 سال حتما عکس دار باشد.)

 -پرینت 3 ماهه ی حساب به لاتین به همراه تمکنمالی از همان حساب به لاتین و یورو که در یک روز و از یک حساب صادر شده باشند. 

  پرینت و تمکن مالی به ازای هر نفر باید مانده ی 300 میلیون تومان داشته باشد.

 -اسناد ملکی

 مدارک شغلی:

 – برای کارمندان: 

    1-گواهی اشتغال به کار(( با مهر، امضاء و تاریخ – همراه با ذکر مدت قرارداد(تاریخ انقضای قرارداد باید حداقل 3 ماه بعد از تاریخ  پایان  ویزای درخواستی باشد)، میزان حقوق دریافتی، سمت ، موافقت با مرخصی (ذکر تاریخ و مقصد)- تاریخ شروع به کار)) 

    2-سه فیش آخر حقوقی (شامل کسر بیمه و مالیات)

     3-قرارداد کاری (تاریخ صدور قرارداد نباید کمتر از 1 ماه باشد)

     4-روزنامه رسمی شرکتی که در آن مشغول به کار هستید.

 -بازنشستگان( ترجمه ی حکم بازنشستگی به همراه 3 فیش آخر حقوقی )

*** در صورت خود اشتغالی ارائه  آخرین میزان درآمد بر طبق گزارش اظهارنامه مالیات بر درآمد***

 -پزشکان: پروانه مطب ، کارت نظام پزشکی ، پروانه دائم، سوابق بیمه در صورت وجود

 -وکلا:پروانه وکالت معتبر، کارت وکالت، سوابق بیمه در صورت وجود

 -مشاغل آزاد: جواز کسب و گواهی عضویت از اتحادیه مربوطه با مشخصات کامل، سوابق بیمه در صورت وجود

 -برای مدیران شرکت ها :اصل روزنامه های شرکت شامل :

  آگهی تاسیس، آخرین آگهی تغییرات (آگهی تغییر نام یا آدرس شرکت در صورت وجود) ، آخرین آگهی مربوط به سمت های اعضای شرکت 

 گواهی اشتغال به کار(( با مهر، امضاء و تاریخ – همراه با ذکر مدت قرارداد(تاریخ انقضای قرارداد باید حداقل 3 ماه بعد از تاریخ  پایان  ویزای درخواستی باشد)، میزان حقوق دریافتی، سمت ، موافقت با مرخصی (ذکر تاریخ و مقصد)- تاریخ شروع به کار)) 

-سوابق بیمه در صورت وجود

  -دانش آموزان، دانشجویان:  نامه اشتغال به تحصیل مدرسه یا دانشگاه به همراه ( در صورت سفر در سال تحصیلی رضایت نامه ی کتبی از مدیر مدرسه ) و یا در صورتیکه نامه اشتغال به تحصیل در دوران تابستان میباشد، میبایست تاییدیه ای مبنی بر ثبت نام ترم بعدی ارائه شود

***رضایت نامه ی محضری والدین (منطبق با تاریخ و مقاصد سفر) برای افراد زیر 18 سال که بدون هر دو آنها یا همراه با یکی از آنها سفر میکنند، همچنین ترجمه شناسنامه، کپی پاسپورت  و حضور در روز انگشت نگاری هر یک از والدینی که به همراه فرزند زیر 18 سال به سفر نخواهند رفت، الزامی است. ***

** *کلیه مدارک مربوط به سفارت اعم از ترجمه ها، پاسپورت، عکس، پرینت و تمکن مالی باید 3 الی 5 روز قبل از روز انگشت نگاری حتما به کانتر مربوطه تحویل داده شود. 

 از هر یک از مسافرین حداقل مبلغ 300.000.000 (سیصد میلیون تومان) ضمانتنامه بانکی اخذ می گردد؛ و در صورت تشخیص مدیریت مجموعه این مبلغ تا 500.000.000 (پانصد میلیون تومان) نیز قابل افزایش می باشد.