جستجو کردن
Close this search box.

1- اصل گذرنامه ی امضاء دار، به همراه گذرنامه های قبلی مدت اعتبار حداقل 6 ماه از تاریخ ورود و داشتن دو صفحه سفید روبروی هم.

2- 2 قطعه عکس 35 در 40 میلی متر رنگی، تمام رخ با زمینه سفید، کاملاً از روبرو، بدون لبخند، بدون عینک، گردی صورت کاملاً مشخص باشد، حداکثر برای 6 ماه اخیر (عکس با گذرنامه و ویزاهای قبلی یکی نباشد.)

3- شناسنامه 

4- حساب‌های جاری و کوتاه مدت:کارکرد شش ماه اخیر به زبان انگلیسی و تمکن مالی به زبان انگلیسی و به یورو از همان حساب که تاریخ صدور آنها در یک روز باشد ممهور به مهر لاتین بانک. (باید حداقل موجودی حساب جاری یا سپرده کوتاه مدت برای هر نفر 300 میلیون تومان باشد) 

5- گواهی تمکنبرای سپرده‌ های بانکی بلند مدت به یورو و به انگلیسی همراه با مهر شعبه و امضای بانک ، تاریخ صدور پرینت و تمکن مالی نباید بیشتر از 5 روز قبل از روز انگشت نگاری باشد.

 6-سند مالکیت 

7- مدارک شغلی 

پزشکان: پروانه مطب یا حکم کارگزینی و آخرین سه فیش حقوقی از محل کار، پروانه دائم پزشکی، کارت نظام پزشکی و لیست و دفترچه ی بیمه 

وکلا: پروانه وکالت (هم پروانه ی دفترچه ای و هم پروانه ی یک صفحه ای)

 مشاغل دولتی یا خصوصی :گواهی اشتغال به کار با فرمت قابل قبول سفارت، حکم کارگزینی یا قرارداد کاری، آخرین سه فیش حقوقی و لیست پرداختی بیمه مربوط به حداقل 6 ماه گذشته 

 بازنشسته ها: ارائه حکم بازنشستگی، ارائه سه فیش آخرحقوقی

در صورت خویش فرما بودن: جواز کسب 

برای مدیران و اعضای هیئت مدیره شرکت ها: 

روزنامه رسمی جدید (قدیمی تر از سه سال نباشد) که در آن آگهی تاسیس و ثبت شرکت و همچنین نام متقا ضی ثبت شده است.

در صورتی که روزنامه رسمی قدیمی تر از سه سال باشد، متقاضی باید روزنامه رسمی جدیدتر (طی سه سال اخیر ) را برای نشان دادن تغییرات احتمالی در آگهی تاسیس شرکت ارائه کند یا با ارائه گواهی اداره ثبت اعلام کند شرکت بدون هیچ تغییری همچنان فعال است.

دانش آموزان، دانشجویان: اصل و ترجمه نامه اشتغال به تحصیل

8- تمامی افراد زیر سن قانونی ملزم به ارائه رضایت نامه خروج تایید شده توسط وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه هستند.

 9- اصل و ترجمه مدارک شغلی و مالی همسر برای خانمهای خانه دار. 

 *لازم بذکر است با توجه به مدارک ارائه شده و نظر سفارت ممکن است مدارک دیگری از مسافر در خواست گردد که تهیه و ارائه آنها جهت اخذ ویزا الزامی می‌باشد. 

**از هر یک از مسافرین حداقل مبلغ 300.000.000 (سیصد میلیون تومان) ضمانتنامه بانکی اخذ می گردد؛ و در صورت تشخیص مدیریت مجموعه این مبلغ تا 500.000.000 (پانصد میلیون تومان) نیز قابل افزایش می باشد.